Motivational speaker

Stefanie De Maeyer
Founder
HorsEnergy

Boek Stefanie als motivational speaker

Stefanie De Maeyer (°1986) is werkzaam als paardencoach, life coach en shiatsu-practioner. Ze geeft sinds 2014 opleidingen tot paardencoach, hanteert een spirituele en holistische visie omtrent het menselijke gedrag. Ze schreef in 2020 het boek “De overtuiging voorbij” waarin alle aspecten worden besproken die ons als mens, mens maken.

Van waar komen onze gedragingen en gedachten voort? Hoe hebben trauma’s en een negatief denkbeeld impact op onze gezondheid en de keuzes die we maken?

Stefanie gelooft dat onze gezondheid afhankelijk is van de balans in ons emotioneel, mentaal en fysiek welzijn. Via ons energetische veld ontvangen en sturen we continu signalen die invloed hebben op ons welbevinden. Hoe een trauma zich ontwikkeld heeft, zo zullen onze gedachten de toekomst beïnvloeden. Wat op zijn beurt invloed heeft op wat we aantrekken en op de manier waarop we handelen. Wanneer we steeds indruisen tegen onze authentieke energie zal zich dat op termijn uiten in fysieke klac

Haar boek is vanaf 08/08/2020 verkrijgbaar.